مدارهاي مخابراتي

مدار های مخابراتی مثل ساخت و عیب یابی فرستنده ها، گیرنده ها، اسیلاتور ها، Tuners, Synthesizers و ... در این قسمت مطرح کنید.
هیچ موضوعی در این تالار وجود ندارد.
بالا پایین