سيستمهاي مخابراتي

مسائل مربوط به سیستمهای مخابراتی مثل انواع مدولاسیون، Encoders, Decoders, شبکه های بی سیم, Bluetooth ,GSM, DSL, WiMax و ... در این بخش مورد بحث قرار دهید.
هیچ موضوعی در این تالار وجود ندارد.
بالا پایین