مدارهاي الکترونيکي فرکانس بالا

مدارهای الکترونیکی مخابراتی در فرکانس رادیویی(RF) نظیر طراحی تقویت کننده هایRF با نویز کم،اسیلاتورهای مایکرویو،تقویت کننده های پهن باندمایکرویو،تقویت کننده های قدرت مایکرویو و ...
هیچ موضوعی در این تالار وجود ندارد.
بالا پایین