مکانیک ربات

در این بخش بیشتر در رابطه با مباحث مکانیک کنترل حرکت ربات ها و موضوعات مانند بازوها ، انوع چرخ ها و سیستم ها حرکتی بحث می شود .
هیچ موضوعی در این تالار وجود ندارد.
بالا پایین