بستن اطلاعیه
مهمان عزیز لطفا جهت ثبت نام فقط از ایمیل های گوگل "Gmail" استفاده کنید!

Alma امتیازات بدست آمده برای

 1. 20
  امتیاز: ‏31/10/18

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 2. 10
  امتیاز: ‏5/7/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 15
  امتیاز: ‏9/4/16

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 4. 5
  امتیاز: ‏17/12/15

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 10
  امتیاز: ‏9/12/15

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 6. 2
  امتیاز: ‏1/12/15

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 7. 1
  امتیاز: ‏30/11/15

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.