درخواست کمک برای ساعت با فونت بزرگ

sobhan8631

همکار جدید
با سلام خدمت همه اعضا و اساتید گرامی

من یه ساعت با فونت بزرگ و lcd به زبان بسکام میخام

یه ساعت ساده بدون ای سی ds1307 که دو تا کلید داشته باشه برا تنظیم ساعت و دقیقه.

مثل این:
و یه کتابخونه اعداد بزرگ هم با بسکام:

http://uupload.ir/view/pr01_bigfont_lcd.rar/


و اینم برنامه یه ساعت ساده با بسکام:


$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Pinb.0 = Input
Config Pinb.1 = Input
Config Pinb.2 = Input
Hour Alias Pinb.0 : Mine Alias Pinb.1 : Seco Alias Pinb.2
Config Clock = Soft
Time$ = "02:20:00"
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portc.5 , Db6 = Portc.4 , _
Db5 = Portc.3 , Db4 = Portc.2 , Rs = Portc.0 , E = Portc.1
Cursor Off
Enable Interrupts
Declare Sub A
Declare Sub B
Declare Sub C
Cls
Dim V As Byte
Do
Call A
Call B

Loop
End

Sub A
Home : Lcd "TIME:" ; Time$ ; " "
End Sub

Sub B
If Hour = 0 Then
Incr _hour
If _hour > 23 Then _hour = 0
End If

If Mine = 0 Then
Incr _min
If _min > 59 Then _min = 0
End If

If Seco = 0 Then
Incr _sec
If _sec > 59 Then _sec = 0
End If
Call C
End Sub

Sub C
For V = 0 To 5
Call A
Next

End Sub

حالا مشکل من اینه که چجوری از این کتابخونه استفاده کنم و ساعتو با فونت بزرگ نمایش بدم

لطفا راهنمایی کنید
 
بالا پایین