سوییچ فشاری

hesamavr

همکار
با سلام

کسی می دونه این کلید فشاری رو از کجا می تونم پیدا کنم؟ مشخصه اش KDC-A11 هستش

 
بالا پایین