نحوه مکان یابی با سیستم LBS توسط سیم 800

h_zaman06

همکار جدید
با سلام...
کسی تا حالا توانسته از سرویس lbs برای بدست آوردن موقعیت حدودی توسط ماژول های سیم کام استفاده کنه؟!
من هرچه تلاش میکنم خطای عدم وجود شبکه بهم میده.

با تشکر
 

h_zaman06

همکار جدید
طبق اطلاعات موجود در دیتاشیت با دستورات زیر باید بشه موقعیت را بدست آورد :

AT+SAPBR=3,1,"Contype","GPRS"
AT+SAPBR=3,1,"APN","CMNET"
AT+SAPBR=1,1
AT+SAPBR=2,1
AT+CLBSCFG=0,1
AT+CLBSCFG=0,2
AT+CLBS=1,1

اما خروجی دستور آخر به من عدم وجود اینترنت وشبکه هست و موقعیتی بر نمیگردونه .
 
بالا پایین